تامین مالی پیش از حمل

10 / 10
از 1 کاربر

الف ) تسهیلات برای صادرات کالا :

این تسهیلات به صورت ریالی به متقاضی که به منظور تأمین سرمایه در گردش برای تهیه یا تولید کالا و صدور آن نیاز مالی دارند، در قالب یکی از عقود اسلامی پرداخت می گردد.

ب) تسهیلات برای صادرات خدمات :

بانک توسعه صادرات ایران به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با عنایت به ماده 8 آیین نامه اجرایی مقررات حمایتی دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و به منظور انجام سریع عملیات تجهیز کارگاه و تامین هزینه های جاری در قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت می نماید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :